Във всички полета пишете на кирилица, освен в полетата за имейл адрес, web адрес и други, изискващи латиница.
Опишете маршрута с начална и крайна точка. Например:
Маршрут 1 - София, кв. Бели брези - София, кв. Младост 4
Маршрут 2 - София, кв. Бели брези - Пловдив, кв...
С изпращането на формата Вие декларирате, че посочените данни отговарят на истината и сте съгласни да ги използваме за промотирането Ви пред рекламодатели.