Стационарни рекламни площи

 

Стационарни площи за вашата реклама

За вас и вашия бизнес предлагаме мрежа от стационарни площи на оживени обществени места, където можете да разположите вашите реклами.

Къде се намират стационарните рекламни площи? Тези площи за реклама се намират в търговски обекти /магазини, офиси и др./ на наши партньори, където има ежедневен голям поток от хора. Имаме обекти във всички райони на София и по-големите градове в България. От нашия каталог вие можете да изберете обектите, в които ще бъдат изложени вашите реклами, съобразно целевата ви група по местоположение. Също така можете да изберете и продължителността на рекламната ви кампания - за ден, седмица, месец или година.

Основна характеристика на търговските обекти, предлагащи рекламни площи. Това са магазини и офиси на наши партньори, с голям ежедневен поток от хора. Това са места, които са посещавани от почти всички хора, живеещи или работещи в района на търговсия обект. Пребиваващите хора в съответния район посещават тези места със сигурност от веднъж месечно до всекидневно. В зависимост от ежедневния брой на посетителите, ние сме категоризирали търговските обекти в нашия каталог.

Каталог на търговските обекти, предоставящи площи за реклама. В нашия каталог всеки участващ търговски обект е характеризиран от: каталожен номер; местоположение - град, адрес; категория - според посещаемостта му; и кои от по-долу изброените рекламни площи и услуги предоставя. При интерес и заявка от ваша страна за реклама, ще ви изпратим каталога с търговски обекти за избор. Можете да изберете неограничен брой търговски обекти за вашата реклама.

Как да заявите интерес и да получите каталога с търговски обекти? Попълнете формата за заявка от тук. Ще ви изпратим каталога с търговските обекти, ценова листа на всички видове рекламни площи, според категорията на обекта и индивидуална оферта, ако сте посочили някакви особености.

Видове стационарни рекламни площи. Предлагаме три вида рекламни площи, които са описани по-долу. Всеки търговски обект от нашия каталог предоставя поне един от трите вида площи за реклама. Можете да разполагате с:

01 Стенно информационно табло с размер 100/70 см. На него може да разположим ваша печатна реклама с приблизително следните размери: 1/8 от площта на таблото /формат А4; 1/4 от площта на таблото /формат А3/; 1/2 от площта на таблото /формат А2/;  цялото табло /формат А3/.

02 Подвижно двулицево информационно табло с размер 100/70 см. На него може да разположим ваша печатна реклама с приблизително следните размери: 1/8 от площта на таблото /формат А4; 1/4 от площта на таблото /формат А3/; 1/2 от площта на таблото /формат А2/;  цялото табло /формат А3/, използвайки едната или двете страни на таблото.

03 Поставки за брошури. На "една ръка" растояние от посетителите можем да поставим вашите брошури в поставки за рекламни материали с размер до формат А5. Посетителите на търговските обекти ще имат възможност безпроблемно да се взимат от тях при интерес.

04 Раздаване на вашите брошури с размер до формат А5 от служителите в търговските обекти. Например от касиерката, която ще я подава заедно с касовата бележка или ще я слага в пазарската торбичка на клиента. Начина на раздаване на рекламните брошури зависи от спецификата на търговския обект.